Копиране цветно

Цветно принтиране формат А4 едностранно

А4  до 5% цветно запълване – 0.40 лв/бр

А4 от 5% до 50% цветно запълване – 0.70 лв/бр

А4 от 50% до 100% цветно запълване  – 1.00 лв/бр

Цветно принтиране формат А3 едностранно

А3 до 5%  цветно запълане – 0.80 лв/бр

А3 от 5% до 50% цветно запълване – 1.40 лв/бр

А3 от 50% до 100% цветно запълване –  2.00 лв/бр

 

Цените са формирани при печат върху 90 гр. хартия. При принтиране върху друг вид медия (картон, фотохартия, паус) се добавя цената на медията.

Всички цени са с начислен ДДС.