Копиране чернобяло

Копиране на високоскоростни лазерни принтери Toshiba ES853 с резолюция от 600dpi.

Копиране едностранно А4

хартия А4 – 1-50 бр.                         0.10 лв/бр.

хартия А4 – 51-100 бр.                     0.08 лв/бр.

хартия А4 – 101-300 бр.                  0.06 лв/бр.

хартия А4 – над 300 бр.                  0.05 лв/бр.

Копиране едностранно А3

хартия А3 – 1-50 бр.                          0.20 лв/бр.

хартия А3 – 51-100 бр.                     0.16 лв/бр.

хартия А3 – 101-300 бр.                   0.12 лв/бр.

хартия А3 – над 300 бр.                  0.10 лв/бр.

При двустранно копиране цената на лист се удвоява. 

Възможно е копирането на различни медии, като се добавя ценaта на листа.

*Снимане от книга – съединени листа – 0.10 лв/бр.