Posted by on August 19, 2010

Копиране на високоскоростни лазерни принтери Toshiba ES 520 с резолюция от 600dpi.

Копиране едностранно А4

хартия А4 – 1-50 бр.  – 0.10 лв/бр.

хартия А4 – 51-100 бр.  – 0.08 лв/бр.

хартия А4 – 101-300 бр.  – 0.06 лв/бр.

хартия А4 – над 300 бр.  – 0.05 лв/бр.

Копиране едностранно А3

хартия А3 – 1-50 бр.  – 0.20 лв/бр.

хартия А3 – 51-100 бр.  – 0.16 лв/бр.

хартия А3 – 101-300 бр.  – 0.12 лв/бр.

хартия А3 – над 300 бр.  – 0.10 лв/бр.

Копиране чернобяло до А3 на хартия 80 гр

Възможно е копирането на различни медии, като се добавя ценaта на листа.

*Снимане от книга – съединени листа – 0.10 лв/бр.

Posted in: Копиране