Цени на медии широк формат

Хартия 140 гр/м²                                                    3.50 лв/м²

Хартия 180 гр/м²                                                    4.00 лв/м²

Хартия 210 гр/м²                                                    4.50 лв/м²

Паус (90 гр)                                                              1.00 лв/м²

А3 мелинекс                                                             1.40 лв/бр.

А3 паус                                                                       0.30 лв/бр.

А4 самозалепваща хартия                                  1.00 лв/бр

Фотохартия (180 гр)                                               9.00 лв/м²

Мелинекс                                                                 11.00 лв/м²

 

Цени на медии А4 и А3

А4 120 гр/м²                                                            0.08 лв/бр

А4 160 гр/м²                                                            0.09 лв/бр

А4 200 гр/м²                                                            0.12 лв/бр

А4 250 гр/м²                                                            0.15 лв/бр

А4 паус 90 гр /м²                                                    0.15 лв/бр

 

А3 120 гр/м²                                                            0.16 лв/бр

А3 160 гр/м²                                                            0.18 лв/бр

А3 200 гр/м²                                                            0.24 лв/бр

А3 250 гр/м²                                                            0.30 лв/бр

 

 

 

Всички цени са с начислен ДДС.