Широкоформатно цветно плотиране

Широкоформатното плотиране се извършва на професионални мастилено-струйни плотери HP1055 и HP T1100, подходящи както за чертежи и схеми, така и за реалистичен фото-печат съответно 4 и 4+2 цвята. Възможен е печат върху картон и форматирани медии с максимална ширина на медията 1.07м. Машините са подходящи за голям обем, както цветен, така и черно-бял печат. Възможност за растерни изображения до 100% запълване на листа.

Широкоформатно черно-бяло плотиране

Ролка  0.42 м – 1.10 лв/м¹

Ролка  0.62 м 1.50 лв/м¹

Ролка  0.91м 2.00 лв/м¹

Ролка  1.07м 2.50 лв/м¹

Широкофораматно цветно плотиране

Ролка  0.42 м 1.50 лв/м¹

Ролка  0.62 м 2.00 лв/м¹

Ролка  0.91м 2.50 лв/м¹

Ролка  1.07м 3.00 лв/м¹

Цените включват плотиране върху хартия 80гр. При печат на друг вид медия (картон, фотохартия, паус, мелинекс) се добавя цената на медията.

Цените са за плотиране на чертежи и изображения без плътни запълвания в тях.

Запълванията се смятат на цени съответно:

растер /плътно сиво/  черно-бяло – 15 лв/м²

растер/ пълноцветно запълване/   цветно – 25 лв/м²

Aко е невъзможно да се измерят се заплащат в % от цената на поръчката

Всички цени са с начислен ДДС.